Sorry, but this job has expired. Please try another search or browse our jobs.

Athrawon Cymwys Cyfrwng Cymraeg a Saesneg

Contract:
Contract
Category:
Part Time, Full Time
Job Sector:
Education / Teaching
Region:
South Wales
Location:
Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Merthyr Tydfil, Rhondda Cynon Taff, Swansea, Vale of Glamorgan, Pontypridd, Blaenau Gwent
Salary description:
Competitive
Posted:
29/08/2019
Start Date:
ASAP
Recruiter:
MPS Education
Job Ref:
MPS/0819ACCS

Athrawon Cymwys Cyfrwng Cymraeg a Saesneg

Rydym yn recriwtio Athrawon Cymwys Cyfrwng Cymraeg a Saesneg ledled De Cymru ar hyn o bryd.

Rydym yn cynnig Cynllun Gwarantu Cyflog, felly, os byddwch yn llwyddiannus wrth gael eich derbyn i’r cynllun, gallwch ddewis pa ddiwrnodau yr hoffech weithio er mwyn cyd-fynd â’ch amgylchiadau personol. Yna, byddwn yn dod o hyd i waith ar eich cyfer yn seiliedig ar yr wybodaeth honno. Os na fyddwn yn llwyddo i wneud hyn, byddwn yn eich talu yn yr un modd! Rhaid i chi fod yn athro cymwys ac yn gofrestredig ar gofrestr Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA).

Rydym wedi ymrwymo i Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus pob aelod o’n staff, ac rydym yn cynnig rhaglen hyfforddi flynyddol sy’n mynd i’r afael â meysydd tebyg i Ddiogelu, Technegau Cyfweliad, yr Athro a’r Gyfraith, Arfer Da o ran Awtistiaeth, a llawer mwy.

Rydym hefyd yn cynnig Rhaglen Gymorth heb ei thebyg ar gyfer Athrawon Newydd Gymhwyso (ANG), ac yn cynnal Digwyddiadau Dysgu Cyfunol yn rheolaidd.

Ymunwch ag asiantaeth a fydd yn eich gwerthfawrogi ac yn eich cefnogi. Cysylltwch â ni heddiw trwy ffonio 01443 230 292, neu anfonwch neges e-bost at kilby@mpseducation.com.

Company Description

MPS Education are Wales’ leading and most trusted source of teachers and support staff. We have worked with schools for over twenty-eight years, always finding the very best candidates whenever they are needed.

Established in 1991, MPS Education were the very first agency to supply substitute teachers and support staff to schools in Wales. Since then, we have grown to be the sector leader for substitute school staff. Recognised by the National Procurement Service on behalf of the Welsh Government as a Preferred Supplier, we have the best practice standards in education recruitment.

Recently awarded the prestigious title of Best Temporary Teacher Agency 2019 – Wales at the Corporate Vision Private Education & Development Awards, we connect schools with the very best staff in South Wales. We know our schools; we know our teachers; and we understand that no two are the same!

At MPS Education, we can offer you a flexible working week, adaptable to the changing needs and expectations of your personal life. Enjoy 24/7 access to our online diary facility which will allow you to view your placement details, as well as being able to update your availability directly in case the unexpected pops up!

Closing Date:
04/09/2019

You may return to your current search results by clicking here.

Latest Job Listings